Världsmusikworkshop på MusikRUM Västerås 2011

RUM:s grafiska profil

Vårt ansikte utåt

En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden - medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer - att identifiera RUM och vår verksamhet. Vår grafiska profil är en viktig del av den totala kommunikationen. Profilen skapas genom ett medvetet agerande, med enhetlighet i utformning och konsekvens i användning. Använder vi ett gemensamt uttryckssätt med en tydlig avsändare känner medlemmarna igen sig och tryggheten ökar.
 
Här hittar du information om RUM:s grafiska profil.
 
Grafisk profilhandbok (pdf)
 
Logotype
RUM:s 35 års märken
Mallar
Symboler
Video